Z nakupom dobroimetja razumem in se strinjam, da dobroimetje ni vračljivo in je vnovčljivo samo za prenose!
Nakup dobroimetja